dilluns, 25 de juliol de 2011

CONSELL

Una frase per a reflexionar que ha enviat un seguidor:
LES PERSONES QUE POSEN L'ACCENT EN LES COSES SECUNDÀRIES ESTAN DESEQUILIBRADES.